Brabant TP 724FRCPB Brabant Brabantphil

 

Brabant Philatélie                   Brabant Filatelie

Nummer Kring 288
Naam Kring Phila Thiunas Tienen
Taal N
Verantwoordelijke Marcel Vandeput
Adres Danebroekstraat 26
Postcode 3300
Plaats Tienen
Telefoon 016/81.70.59
E-Mail mr4il7v9@skynet.be
Website
Vergaderadres De Serre
Stadspark te 3300Tienen
Vergaderingsdatum laatste zondag van de maand
Tijdschrift jaarlijks
Bibliotheek
Ruilboekjes
Verkoop
Voordracht
Cursus
Cursus jeugd
Beurs
Jeugdwerking
Bus leden
Bus anderen
Lidgeld jaar nihil
Opmerkingen
Update Datum 01/03/2010