Brabant TP 724 FRCPB Brabant

Brabant Philatélie        Brabant Filatelie      

Welkomstwoord van de voorzitter, vergadering van Brabant van
25-10-2008

Dames en heren afgevaardigden van de Brabantse KLBP-kringen.
Beste vrienden,

Het nieuw Huishoudelijk Reglement dat enkele wijzigingen bevat die vanaf 2009 in voege treden, zal binnenkort verschijnen.

Gewoontegetrouw zijn er nog enkele kringen die nog steeds niet in regel zijn met hun lidgeld voor 2008. Vanaf 2009 zullen we de reglementen stipt toepassen en de abonnementen op Belgaphil waarvoor niet werd betaald vanaf september schrappen. Het sturen van herinneringsbrieven betekent teveel aan extra inspanning voor de leden van het comité. Het is eenvoudiger om op tijd te betalen.

Wij hebben de internetsite www.brabantphil.be gecreëerd met de bedoeling er uw activiteiten op kenbaar te maken. Deze site staat ter uwer beschikking; gebruik ze! Ik tref regelmatig op ruilbeurzen flyers van kringen aan waarvan de activiteiten niet op de website staan. Vergeet niet dat jongere generaties meer en meer gebruik maken van websites om hun activiteiten te promoten.

Om een site te kunnen bezoeken, dient het bestaan ervan zelfs herhaaldelijk aan de leden te worden meegedeeld. Gebruik bij voorkeur de mogelijkheden die de gemeenten en regio’s voor culturele verenigingen ter beschikking stellen.

Probeer eveneens om afspraken te maken in onderling overleg met de kringen, zodat uw activiteiten maximale aandacht krijgen. Indien een kring een conferentie organiseert, dienen de kringen in de regio te worden uitgenodigd. De leden van het comité kunnen de verplaatsing regelen. Er zijn steeds enkele geïnteresseerden in de kringen. Het is logisch dat de organiserende kring er zorg voor draagt dat de genodigden niet betrokken worden in kleine administratieve discussies. Dit is dikwijs vervelend voor derden.

Woensdag waren we aanwezig op de voorstelling van de nieuwe uitgiften 2009: 101 zegels + anderen die komen. Wees positief: de Post zal haar uitgiftepolitiek niet wijzigen. Probeer nieuwe, zelfbewuste leden te werven. Probeer niet alle postzegels te verzamelen, doch slechts die welke je verkiest.

Er zijn steeds minder postzegelverzamelaars, doch met de filatelie gaat het nog steeds goed. De echte filatelistische stukken, zelfs de kleine, verliezen hun culturele en financiële waarde niet. Leophilex in Marche-en-Famenne is hiervan een bewijs. De verzamelingen waren van hoog niveau, zelfs buiten competitie. Er werden weinig bezoekers geteld, de handelaars klaagden niet.

Tot slot: van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om regionale tentoonstelling van Brabant te promoten. Boortmeerbeek neemt de fakkel over van Leuven. Ik bedank Ida die zich engageerde om de competitieve in het weekend van 31 oktober en 1 november 2009 te organiseren. Steun haar!

Ik dring er dus ook op aan, in naam van het comité en de provinciale commissarissen, om deel te nemen. Er zijn slapende collecties. Deelnemen in de 1-kader klasse betekent een minimum aan inspanning: 16 pagina’s A4 vullen met postkantoren van een dorp of een regio, met inheemse vogels, met treinen of vliegtuigen die je aandacht wegdragen.

Probeer je eigen verzameling en die van je leden te doen leven.

Dank voor de aandacht,
Francis DOCHEZ