Brabant TP 724FRCPB Brabant Brabantphil

 

Brabant Philatélie                   Brabant Filatelie

Nummer Kring 205
Naam Kring Filatelistische Internetclub Leuven (F.I.L.)
Taal N
Verantwoordelijke Tony DEWIT
Adres Boesberg 17
Postcode 3040
Plaats Huldenberg
Telefoon 016/47.76.47
E-Mail tony.dewit@telenet.be
info@postzegelclubleuven.be
Website www.postzegelclubleuven.be
Vergaderadres Uitsluitend via internet
Vergaderingsdatum
Tijdschrift jaarlijks Nieuwsbrieven via internet
Bibliotheek neen
Ruilboekjes neen
Verkoop ja, via internet
Voordracht neen
Cursus neen
Cursus jeugd neen
Beurs neen
Jeugdwerking neen
Bus leden neen
Bus anderen neen
Lidgeld jaar 3,00 €
Opmerkingen
Update Datum 08/06/2010