Brabant TP 724FRCPB Brabant Brabantphil

 

Brabant Philatélie                   Brabant Filatelie

Nummer Kring 262
Naam Kring Postzegelclub Leuven
Taal N
Verantwoordelijke Rudy De Vos
Adres Naamsesteenweg 382 /0301
Postcode 3001
Plaats Heverlee
Telefoon 0486/92.96.52 en 016/89.49.96
E-Mail rudy.devos2@telenet.be
Website www.postzegelclubleuven.be
Vergaderadres Café St.-Jean (bovenzaal)
Martelarenplein 2 te 3000 Leuven
Vergaderingsdatum Maandelijks 1ste en 3de dinsdag van 18u00 tot 20u00
Tijdschrift jaarlijks 4
Bibliotheek ja
Ruilboekjes ja
Verkoop ja
Voordracht neen
Cursus neen
Cursus jeugd neen
Beurs ja
Jeugdwerking neen
Bus leden neen
Bus anderen neen
Lidgeld jaar 7 euro
Opmerkingen 15 euro abonnement 'De Postzegel'
Update Datum 18/11/2020