Brabant TP 724FRCPB Brabant Brabantphil

 

Brabant Philatélie                   Brabant Filatelie

Nummer Kring 249
Naam Kring Kon. Filatelistische Kring van Leuven
Taal N
Verantwoordelijke Jan Bonroy
Adres Groenstraat 76
Postcode 3001
Plaats Heverlee
Telefoon 0473/88.82.02
E-Mail janbonroy@skynet.be
Website nee
Vergaderadres Café Marie-Thérèse
Martelarenplein
3000 Leuven
Vergaderingsdatum 2de & 4de zondag
Tijdschrift jaarlijks 4
Bibliotheek ja
Ruilboekjes ja
Verkoop ja
Voordracht ja
Cursus nee
Cursus jeugd nee
Beurs nee
Jeugdwerking nee
Bus leden nee
Bus anderen nee
Lidgeld jaar 5 euros
Opmerkingen
Update Datum 06/12/2010