Brabant TP 724FRCPB Brabant Brabantphil

 

Brabant Philatélie                   Brabant Filatelie

Nummer Kring 244
Naam Kring Algemene Filatelisten Club Leuven
Taal N
Verantwoordelijke Ghislain RONSMANS
Adres Lievevrouweplein, 5
Postcode 3001
Plaats Heverlee
Telefoon 016/20.16.05
E-Mail ghislainronsmans@hotmail.com
Website
Vergaderadres
Vergaderingsdatum
Tijdschrift jaarlijks
Bibliotheek
Ruilboekjes
Verkoop
Voordracht
Cursus
Cursus jeugd
Beurs
Jeugdwerking
Bus leden
Bus anderen
Lidgeld jaar
Opmerkingen
Update Datum 01/01/2008