Brabant TP 724 FRCPB Brabant

Brabant Philatélie        Brabant Filatelie       

Beste leden,

Het is mij een groot genoegen om de filatelistische site van het comité Brabant van de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen te mogen introduceren.

De creatie ervan werd een noodzaak en zal in de toekomst als instrument van samenwerking dienen. www.brabantphil.be

De nieuwe technieken laten zich voelen op niveau van de clubactiviteiten. Wij moeten naar de toekomst kijken. De elektronische communicatie kan een concurrent zijn voor onze clubs, maar ook een bondgenoot om onze activiteiten bekend te maken.

Het eerste element van de site zal de activiteitenkalender zijn. Dit zal de clubs toelaten om zo weinig mogelijk in concurrentie te komen met elkaar en daar waar het onvermijdelijk is, een synergie te creëren. Communicatie kan werkelijk helpen.

Het tweede element zal een samenvatting zijn van de gefedereerde clubs. Geïnteresseerde moeten makkelijk een club vinden in hun stad, dorp of streek waar ze hun hobby kunnen uitoefenen.

Een derde element is de filatelie terug in de culturele sfeer te brengen. Het is belangrijk dat men in de culturele middens van onze gemeente weet dat met weinig middelen een prachtige verzameling kan uitgebouwd worden en dat de filatelisten voornamelijk een onschatbare culturele achtergrond opbouwen.

Met filatelistische groeten,
PONCE Léon

Voorzitter van het comité Brabant van de K.L.B.P.

 Armories van België

Facebook